Kompendium wiedzy w zakresie izolacji akustycznej

W skrócie

 • Znaczenie izolacji akustycznej
  Izolacja akustyczna ma istotny wpływ na utrzymanie wartości budynku oraz zdrowie jego mieszkańców lub użytkowników.
 • Zastosowanie
  Izolacja akustyczna w technice odwadniania, w szczególności w natryskach bez brodzika.
 • Zainteresowani
  Wykonawcy, architekci, projektanci, producenci wyrobów budowlanych, właściciele i użytkownicy budynków mieszkalnych.
 • Zadanie izolacji akustycznej w natryskach bez brodzika
  Tłumienie odgłosów eksploatacyjnych i odgłosów kroków.
 • Istotne normy i dyrektywy
  Norma DIN 4109 określa minimalne standardy dla izolacji akustycznej, natomiast dyrektywa VDI 4100 formułuje podwyższone wymagania.
 • Parametry izolacji akustycznej Dallmer
  Systemy odwadniające firmy Dallmer spełniają lub przewyższają wymagania określone w DIN 4109 oraz VDI 4100.
 

Dźwięki i techniczna izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna w technice odwadniania należy do zadań akustyki budowlanej. Jej zadaniem jest między innymi ochrona przed hałasem pochodzącym z instalacji technicznych budynku, takich jak instalacja wodno-kanalizacyjna. Produkty do izolacji akustycznej zapobiegają lub ograniczają przenoszenie się niepożądanych dźwięków od źródła do ucha odbiorcy. Jeżeli chodzi o tłumienie dźwięków pochodzących z natrysków bez brodzika, należy wyróżnić dwa rodzaje dźwięków: odgłosy eksploatacyjne i odgłos kroków.

Odgłosy eksploatacyjne

Do odgłosów eksploatacyjnych, nazywanych również hałasem instalacyjnym, zaliczają się po pierwsze odgłosy przepływu, czyli odgłosy spływającej wody, a także odgłosy uderzeniowe powstające przy uderzaniu strumienia wody o powierzchnię natrysku. Głośność odgłosów eksploatacyjnych zależy przede wszystkim od stopnia przenoszenia dźwięków z przewodu kanalizacyjnego do budynku. Ponieważ nie da się uniknąć punktów styku pomiędzy technicznymi elementami instalacji, wpustem i przewodem rurowym, zadaniem izolacji akustycznej jest maksymalne pochłanianie odgłosów eksploatacyjnych i zapobieganie ich przenoszeniu.

Wartości pomiarowe odgłosów eksploatacyjnych

Dallmer oferuje technikę odwadniającą do natrysków bez brodzika, które spełniają wymagania norm DIN 4109 i VDI 4100 w zakresie tłumienia odgłosów eksploatacyjnych. Zarówno rodzina produktów systemu DallFlex, jak i odpływ liniowy CeraLine oraz wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain odpowiadają odpowiednim wytycznym.

Wartości pomiarowe odgłosów eksploatacyjnych: Korpus wpustu DallFlex lub CeraFlex z odpływami liniowymi CeraFloor lub CeraWall

Korpus wpustu DallFlex lub CeraFlex z odpływami liniowymi CeraFloor lub CeraWall

Wartości pomiarowe odgłosów eksploatacyjnych: Odpływ liniowy CeraLine, wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain

Odpływ liniowy CeraLine, wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain

 

Odgłos kroków

Odgłos kroków powstaje poprzez kontakt mechaniczny ze schodami, jastrychem, płytkami, konstrukcją nośną stropu, np. podczas chodzenia lub suwania krzesłem. Są one odprowadzane częściowo w postaci dźwięków materiałowych przez strop i boczne elementy budynku, a częściowo przez dźwięki powietrzne do pomieszczeń poniżej. Z tego powodu stropy, a tym samym cała konstrukcja podłóg w budynku, muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony przed dźwiękami powietrznymi i odgłosami kroków. Wymagania minimalne określa norma DIN 4109. Prawidłowa budowa podłogi – tu przede wszystkim jastrych pływający, który ze względu na swoją masę i właściwości absorbujące okazuje się bardzo skuteczny – oraz dobra izolacja pozwalają na znaczne wyciszenie odgłosu kroków. Izolacja tłumiąca odgłos kroków składa się izolacji mineralnej lub EPS zgodnie z właściwym certyfikatem kontroli. Dzięki temu odgłosy chodzenia przestają być w ogóle słyszalne lub dają się słyszeć jedynie nieznacznie w pomieszczeniach znajdujących się poniżej lub obok.

Wartości pomiarowe tłumienia odgłosu kroków

Dallmer oferuje technikę odwadniającą do natrysków bez brodzika, które spełniają wymagania norm DIN 4109 i VDI 4100 w zakresie tłumienia odgłosu kroków. Zarówno rodzina produktów systemu DallFlex, jak i odpływ liniowy CeraLine oraz wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain odpowiadają odpowiednim wytycznym.

Odgłosy eksploatacyjne: Izolacja do natrysków bez brodzika z rodziną produktów systemu DallFlex

Korpus wpustu DallFlex lub CeraFlex z odpływami liniowymi CeraFloor lub CeraWall

Wartości pomiarowe odgłosów eksploatacyjnych: odpływ liniowy CeraLine, wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain

Odpływ liniowy CeraLine, wpusty podłogowe CeraDrain, TistoPlan i DallDrain

 

Budowa systemu i podłogi z elementem izolacji akustycznej oraz izolacją tłumiącą odgłos kroków

Na przykładzie CeraWall Select + korpus wpustu DallFlex i element izolacji akustycznej DallFlex
(montaż zgodnie z P-BA 148/2015 w celu spełnienia podwyższonych wymagań w zakresie izolacji akustycznej wg DIN 4109 i VDI 4100)

Budowa systemu i podłogi z elementem izolacji akustycznej oraz izolacją tłumiącą odgłos kroków

Budowa podłogi

 1. Posadzka ceramiczna
 2. Cienkowarstwowy klej do płytek
 3. Uszczelnienie zespolone
 4. Jastrych
 5. Warstwa rozdzielająca
 6. Izolacja tłumiąca odgłos kroków / termiczna
 7. Strop betonowy

Budowa systemu

A. Odpływ liniowy CeraWall Select
B. Mankiet uszczelniający
C. Korpus wpustu DallFlex
D. Element izolacji akustycznej
E. Nóżki montażowe

 

Produkty instalacyjne takie jak pokazany wyżej element izolacji akustycznej DallFlex oddzielają korpus wpustu od dalszej konstrukcji jastrychu i w znacznym stopniu tłumią odgłosy eksploatacyjne. Montaż zgodnie z certyfikatem kontroli P-BA 146/2015 (do odpływów liniowych CeraFloor, Zentrix i CeraNiveau) lub P-BA 148/2015 (do odpływów liniowych CeraWall) w celu spełnienia podwyższonych wymagań w zakresie izolacji akustycznej DIN 4109 i VDI 4100.

DIN 4109 i VDI 4100

W zakresie izolacji akustycznej obowiązują dwie normy: DIN 4109 i VDI 4100. Norma DIN określa wymagania minimalne w zakresie zgodnej z przepisami izolacji akustycznej, natomiast dyrektywy VDI podwyższone wymagania dla izolacji akustycznej.

DIN 4109
Zakres obowiązywania DIN 4109
Wartości graniczne DIN 4109

DIN 4109 – Izolacja akustyczna w budownictwie naziemnym

Wydawca: DIN Deutsches Institut für Normung

Cel: Krajowe przepisy budowlane wymagają, by budynek posiadał odpowiednią izolację akustyczną w celu ochrony jego mieszkańców lub użytkowników przed niedopuszczalnymi obciążeniami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Określają one wymagania minimalne, natomiast Załącznik 2 definiuje także zalecenia dla zwiększonej izolacji akustycznej.

Norma DIN 4109 jest częścią krajowego prawa budowlanego. Obowiązuje ona dla budynków mieszkalnych oraz szkół, szpitali, obiektów hotelowych i biurowych.

Wartości graniczne dla hałasu eksploatacyjnego
W przypadku hałasu eksploatacyjnego, miarodajny jest poziom hałasu instalacyjnego LAFmax,n (LAFeq,n). Hałas eksploatacyjny to hałas pochodzący z instalacji sanitarnych. Ten natomiast jest wielkością opisującą intensywność zdarzeń akustycznych. Zgodnie z podwyższonymi wymaganiami, poziom hałasu instalacyjnego nie może przekraczać 30 dB lub 25 dB.

Wartości graniczne dla odgłosu kroków
Przy pomiarze odgłosu kroków, decydującą wielkością jest L'n,w. Jest to równoważny znormalizowany poziom odgłosu kroków, a więc dźwięków, które można usłyszeć w chronionym pomieszczeniu. Im mniejszy znormalizowany poziom odgłosu kroków, tym ciszej jest w pomieszczeniu. Jako wartość graniczną dla maksymalnego dopuszczalnego poziomu ciśnienia akustycznego norma DIN 4109 podaje 53 dB w przypadku wymagań minimalnych i 46 dB w przypadku wymagań podwyższonych w budynkach wielorodzinnych dla stropów pod łazienką i WC.

VDI 4100
Zakres obowiązywania VDI 4100
Wartości graniczne VDI 4100

Dyrektywa VDI 4100 „Izolacja akustyczna w budownictwie naziemnym – Mieszkania –  Ocena i propozycje dotyczące podwyższonej izolacji akustycznej”

Wydawca: Verein Deutscher Ingenieure 

Cel: Dyrektywa VDI określa podwyższone wymagania w zakresie izolacji akustycznej w celu zwiększenia prywatności i komfortu w mieszkaniach.

Dyrektywa VDI 4100 została opracowana specjalnie z myślą o izolacji akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użytkowanych w sposób równoważny lub podobny do mieszkań, jak na przykład domy spokojnej starości, domy studenckie czy domy opieki. Zgodnie z VDI 4100, wszystkie pomieszczenia o powierzchni 8 m2 lub większej oraz łazienki o dowolnej powierzchni wymagają zastosowania izolacji akustycznej. W przeciwieństwie do DIN 4109, izolację akustyczną wg VDI 4100 wykonuje się na życzenie w oparciu o umowne ustalenia.

Poziomy izolacji akustycznej wg VDI 4100
Dyrektywa VDI definiuje trzy poziomy izolacji akustycznej, które odpowiadają słyszalności odgłosów w pomieszczeniu pomiarowym:

 • SSt III: Dobiegające dźwięki nie przeszkadzają.
 • SSt II: Dobiegające dźwięki ogólnie nie przeszkadzają.
 • SSt I: Dobiegające dźwięki ogólnie prawie nie przeszkadzają.

3 najważniejsze wielkości opisujące izolację akustyczną wg VDI 4100 to

 • DnT,W = izolacja tłumiąca dźwięki powietrzne
 • L’nT,w = izolacja tłumiąca odgłos kroków
 • LAFmax,nT* = Poziom maksymalny pochodzący z instalacji technicznych budynku

Szczególnie ważne w kontekście techniki odwadniania są dwie ostatnie zmienne. To, które wartości obowiązują w danym przypadku, zależy od typu budynku oraz od tego, czy ochroną akustyczną mają być objęte inne mieszkania, czy też chodzi o ochronę akustyczną jedynie we własnym mieszkaniu.

Wartości graniczne dla hałasu eksploatacyjnego (LAFmax,nT*)
Dyrektywa określa maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dla wszystkich instalacji technicznych budynku łącznie z instalacją wodno-kanalizacyjną.

* W przypadku LAFmax,nT przenoszenie boczne jest już uwzględnione

Izolacja akustyczna względem innym mieszkań

Poziomy izolacji akustycznej

SSt I

SSt II

SSt III

Budynki wielorodzinne
(LAFmax,nT)

≤ 30 dB

≤ 27 dB

≤ 24 dB

Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej
(LAFmax,nT)

≤ 30 dB

≤ 25 dB

≤ 22 dB

Pojedyncze, krótkotrwałe szczytowe wartości hałasu powstające podczas obsługi (otwierania, zamykania, przełączania, przerywania itp.) armatury i urządzeń instalacji wodnej, nie powinny przekraczać parametrów SSt II i SSt III o więcej niż 10 dB. Zakłada się, że użytkowanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.

Izolacja akustyczna w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

Poziomy izolacji akustycznej

SSt EB I

SSt EB II

Instalacje techniczne w obrębie części własnej
(LAFmax,nT)

≤ 35 dB

≤ 30 dB

Pojedyncze, krótkotrwałe szczytowe wartości hałasu powstające podczas obsługi (otwierania, zamykania, przełączania, przerywania itp.) armatury i urządzeń instalacji wodnej, nie powinny przekraczać parametrów SSt II i SSt III o więcej niż 10 dB. Zakłada się, że użytkowanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.

Wartości graniczne dla odgłosu kroków (L’nT,w)

VDI 4100:2012-10

L'nT,w

Izolacja tłumiąca odgłos kroków w budynkach wielorodzinnych

[dB]

Odgłos kroków

≤ 37

SSt III

nie przeszkadza

≤ 44

SSt II

ogólnie nie przeszkadza

≤ 51

SST I

ogólnie rzadko przeszkadza

VDI 4100:2012-10

L'nT,w

Izolacja tłumiąca odgłos kroków w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

[dB]

Odgłos kroków

≤ 32

SSt III

nie przeszkadza

≤ 39

SSt II

ogólnie nie przeszkadza

≤ 46

SST I

ogólnie rzadko przeszkadza

 

Słownik pojęć

Norma „DIN 4109 – Izolacja akustyczna w budownictwie naziemnym” określa obowiązujące minimalne wymagania w zakresie izolacji akustycznej.

Do odgłosów eksploatacyjnych zalicza się odgłosy spływającej wody, a także odgłosy powstające przy uderzaniu strumienia wody o powierzchnię natrysku.

Poziom ciśnienia akustycznego wywoływany przez urządzenia sanitarne.

Sztywność dynamiczna określa skuteczność materiału izolacyjnego, tzn. skuteczność absorpcji dźwięku. Zasadniczo, lepiej sprawdzają się pod tym względem lekkie materiały o niewielkiej gęstości. Niska wartość oznacza dobrą izolację akustyczną.

Polecane produkty

Wpust z izolacją dźwiękową TistoPlan K 10

Mata do izolacji dźwiękowej
DallDrain

Element izolacji dźwiękowej CeraLine

Element izolacji dźwiękowej DallFlex

 
 

Wpust z izolacją dźwiękową TistoPlan K 10

1

Mata do izolacji dźwiękowej
DallDrain

2

Element izolacji dźwiękowej CeraLine

3

Element izolacji dźwiękowej DallFlex

4

Dodatkowe materiały

Broszury, referencje, instrukcje techniczne i inne materiały są dostępne w sekcji Do pobrania.

 

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2020

Shape Copy 3 Created with Sketch.

Drainage by design.
Since 1913

Serwis klienta
+48 225469070

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl

 
 
Shape Copy 3 Created with Sketch.

Serwis klienta

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

 

Wyświetl adres

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl 
Pobierz zaznaczone
orderSelection