Polityka prywatności

1. Podstawowe informacje o ochronie danych

Informacje ogólne
Poniższe informacje ogólnie wyjaśniają, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w „Polityce prywatności” zamieszczonej pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest operator strony. Dane kontaktowe administratora znajdują się na stronie w sekcji „Nota redakcyjna”.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane pozyskiwane są po pierwsze wtedy, gdy dobrowolnie je Państwo udostępnią. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, godzinie wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część z tych danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania na stronie.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie Państwa danych?
Mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu gromadzenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Pytania dotyczące powyższych kwestii lub wszelkie inne pytania związane z tematyką ochrony danych prosimy kierować na adres podany w sekcji „Nota redakcyjna”. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania na stronie odbywa się zazwyczaj anonimowo; oznacza to, że uzyskanych danych nie można powiązać z Państwa osobą. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej analizy bądź zapobiec jej, rezygnując z użycia określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej „Polityce prywatności”.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przeprowadzenia analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w poniższej „Polityce prywatności”.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron internetowych bardzo poważnie traktują kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością, w sposób zgodny z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych oraz niniejszą „Polityką prywatności”.

Podczas wizyty na tej stronie gromadzone są rozmaite dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają na identyfikację Państwa osoby. Niniejsza „Polityka prywatności” wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Określa również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, iż podczas transmisji danych w internecie (np. komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Niemcy

Tel.: +49(0)2932 9616-0

E-mail: nfdllmrd
Strona internetowa: www.dallmer.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i środki w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele czynności związanych z przetwarzaniem danych jest możliwe wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Swoją zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Wystarczy przesłać do nas wiadomość e-mail z nieformalną informacją na ten temat. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych do czasu jej wycofania.

Szyfrowanie SSL/TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony przesyłanych poufnych treści, takich jak zamówienia czy zapytania kierowane do operatora strony, na niniejszej stronie internetowej stosowane jest szyfrowanie SSL/TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz symbol kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie danych
W świetle obowiązujących przepisów przysługuje Państwu prawo do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji o gromadzonych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzeniu, odbiorcach oraz celu przetwarzania, a także ew. korekty, zablokowania oraz usunięcia tych danych. Pytania dotyczące powyższych kwestii lub wszelkie inne pytania związane z tematyką danych osobowych prosimy kierować na adres podany w sekcji „Nota redakcyjna”.

Sprzeciw wobec przesyłania informacji marketingowych
Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w „Nocie redakcyjnej” do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezgodnego z ich wolą przesyłania informacji marketingowych, np. w postaci spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych
W naszym przedsiębiorstwie ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.

Ekkehard Knoche-Korte
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Niemcy

Tel.: +49(0)2932 9616-194
E-mail: kkhrdknchdllmrd

Strona internetowa: www.dallmer.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Na części stron internetowych stosowane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód w komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, zwiększają efektywność oraz bezpieczeństwo korzystania ze strony. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na komputerze do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Mogą Państwo tak skonfigurować przeglądarkę, aby otrzymywać informację o zapisie plików cookie i zezwalać na ich zapis wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, wyłączyć zapis plików cookie w niektórych przypadkach bądź wykluczyć go całkowicie, lub też aktywować opcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony.

Pliki cookie niezbędne w celu przebiegu komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji „koszyka zakupowego”), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony posiada uzasadniony interes w zapisie plików cookie celem utrzymania technicznej niezawodności i optymalizacji oferowanych usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. plików cookie do analizy zachowania na stronie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej „Polityce prywatności”.

Pliki logów serwera
Dostawca strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które są do nas automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej
  • Stosowany system operacyjny
  • Adres URL pochodzenia pliku
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina wysłania zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z danymi pozyskanymi z innych źródeł.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji warunków umowy lub czynności przedumownych.

Formularz kontaktowy
W przypadku zapytań przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, informacje w nim zawarte, łącznie z podanymi danymi kontaktowymi, są przez nas przechowywane na potrzeby opracowania zapytania i ewentualnych późniejszych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie wówczas, gdy wyrażą Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Swoją zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Wystarczy przesłać do nas wiadomość e-mail z nieformalną informacją na ten temat. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych do czasu jej wycofania.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym przechowujemy do czasu otrzymania żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub ustania celu ich przechowywania (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – zwłaszcza dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

6. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje analityczne usługi Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „plików cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej pozyskane poprzez pliki cookie przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika celem optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skraca adres IP Państwa urządzenia przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP, który zostaje tam następnie skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony, Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki poprzez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi zgromadzonymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki internetowej
Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że wówczas pełne korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może być niemożliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych pozyskanych za pomocą plików cookie i związanych z aktywnością na stronie (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostaje wówczas zapisany plik cookie typu „opt-out”, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas kolejnych wizyt na stronie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji odnośnie wykorzystywania danych użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a korzystając z Google Analytics przestrzegamy restrykcyjnych wytycznych niemieckich organów ds. ochrony danych.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „danych demograficznych” oferowaną przez Google Analytics. Umożliwia ona sporządzanie raportów zawierających informacje odnośnie do wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy Google oraz danych użytkowników uzyskanych od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Funkcję tę mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wyświetlania swojego konta Google lub całkowicie zablokować gromadzenie danych w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

7. Newsletter

Dane na potrzeby newslettera
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie, musimy otrzymać od Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo posiadaczami podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Wszelkie inne dane nie będą pozyskiwane bądź będzie się to odbywać wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłączne w celu wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera można w dowolnym momencie wycofać poprzez link „Anuluj subskrypcję” zamieszczony w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych dokonanych do czasu jej wycofania.

Dane udostępnione przez Państwa w związku z subskrypcją newslettera są przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostają usunięte po anulowaniu subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie ma wpływu na dane, które są przez nas przechowywane w innym celu (np.adresy e-mail przypisane do konta użytkownika).

8. Wtyczki i narzędzia

Google Maps
Ta strona korzysta z usługi kartograficznej Google Maps za pośrednictwem API. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps służy atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w internecie i ułatwia lokalizację miejscowości wymienionych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji odnośnie wykorzystywania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Shape Copy 3 Created with Sketch.

Drainage by design.
Since 1913

Serwis klienta
+48 225469070

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
brwrxcmpl

 
 
Shape Copy 3 Created with Sketch.

Serwis klienta

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

 

Wyświetl adres

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
brwrxcmpl 
Pobierz zaznaczone
Zamów kopie drukowane