Wpust podłogowyTistoStone

TistoStone Bild Bauen im Bestand

TistoStone: od 35 mm

TistoStone Explosion provisorisch

Dane dotyczące produktu TistoStone 


Wysokość konstrukcyjna: 89 mm (Plan) / 113 mm / 35 mm (senkrecht)
Wydajność odpływu: 0,62 l/s (Plan) / 0,82 l/s / 1,18 l/s (senkrecht)
Dopuszczalna grubość okładziny: 6 – 22 mm (Łącznie z zaprawa klejowa)
Długość profilu: 100 × 100 mm, 150 × 150 mm

Obszar:

Wirex Sp. z.o.o.
ul. Kłobucka 8B/1
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

E-Mail: biuro@wirex.com.pl

DEUTSCH
ENGLISH
NEDERLANDS
FRANÇAIS
SCHWEIZ
POLSKI